افشاگری مفاسد نباید پتکی برای کوبیدن بر سر جناح های سیاسی شود | وب سایت بنیتو

افشاگری مفاسد نباید پتکی برای کوبیدن بر سر جناح های سیاسی شود

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه افشاگری و مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث جلب اعتماد مردم به عدالت نظام اسلامی می‌شود، گفت: البته برخی از جناح‌های سیاسی نیز به دنبال گرفتن ماهی خود از این افشاگری‌ها هستند.

منبع: ایسنا