دادگاه در چه مواردی دادخواست را رد می‌کند؟ | وب سایت بنیتو

دادگاه در چه مواردی دادخواست را رد می‌کند؟

مراجع قضایی در صورتی به اختلافات حقوقی میان افراد رسیدگی می‌کنند که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها از طریق ارا‌یه دادخواست، رسیدگی به دعوا را مطالبه کند. در برخی موارد، ممکن است که دادخواست ارایه‌شده رد شود.

منبع: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | آخرین اخبار ایران و جهان | YJC