فیلم/ بتن‌ریزی راکتور واحد ۲ نیروگاه اتمی بوشهر

مشرق نیوز