فیلم/ کاروان دولت در خیابان منتهی به محل سخنرانی روحانی

مشرق نیوز