مشترکان فعال اینترنت پرسرعت برای طرح سرینو شناسایی می‌شوند | وب سایت بنیتو