اخبار

بی توجهی به ضوابط شهری و طرح‌های تفصیلی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، برا اساس ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۱۶ وظیفه به سازمان نظام مهندسی محول شده است.

از جمله وظایف سازمان نظام مهندسی، کنترل ساختمان، برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و توجه به ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌ای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن است.

همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان از ضوابط طرح‌های جامع تفصیلی، هادی و نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت راه وشهرسازی در زمینه تدوین اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان استانداردها و معیارها بوده است.

برای آگاهی از وضعیت ساخت و ساز شهری و روستایی آذربایجان‌غربی گفت و گویی با بهرنگ دیلمقانی، رییس سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌غربی ترتیب داده ایم که مشروح آن را می خوانید:

فارس: وضعیت ساخت وساز شهری در آذربایجان‌غربی را چگونه می‌بینید و سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت وساز شهری استان چه وظیفه‌ای دارد؟

دیلمقانی: بحث ساخت و ساز شهری که وظیفه نظام مهندسی در قانون رعایت مقررات ساخت و سازهای شهری و غیر دولتی فرآیندی است که سازمان نظام مهندسی شهرداری ها و به نوعی اداره کل راه و شهرسازی به عنوان نظارت عالیه و در فرایند وجود دارد.

در حال حاضر براساس آمار و به طورعمده در مرکز استان تمام ساختمان‌ها برای ساخت و ساز اقدام به دریافت پروانه ساختمان می کنند و قبل از صدور پروانه سازمان نظام مهندسی کنترل کیفی روی نقشه ها را انجام می دهد طراح و ناظر و مجری پروژه معرفی شده و در نهایت پروانه صادر می شود در مرکز استان این فرآیند در ۸۰ تا ۹۰ درصد ساختمان‌ها رعایت می‌شود.

فارس: وضعیت ساخت و ساز در شهرستان‌های استان را چگونه ارزیابی می کنید؟

دیلمقانی: در شهرهای خارج از مرکز استان مانند سردشت، پلدشت، چایپاره، میاندوآب سلماس، از جمله شهرهای هستند که ساخت و سازهای غیر مجاز شایع شده است و سازمان نظام مهندسی در فرآیند صدور پروانه و پایان کار هیچ گونه نقشی در این زمینه ندارد و روز به روز تعداد ساخت و ساز غیر مجاز بیشتر شده است و بایستی این موضوع موشکافی و آسیب شناسی شود و از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

فارس: چه میزان ساخت و سازهای استان مطابق با استاندارد است؟

دیلمقانی: استانداردهای ساخت و ساز بسیار گسترده و متفاوت است اما در حوزه رعایت ضوابط شهری و طرح‌های تفصیلی شهری وضعیت مناسبی نداشته و این موضوع هم نیازمند عزم جدی شهرداری‌ها و مردم را دارد در حوزه استحکام سازه‌ای قدم های مثبتی برداشته شده است و ساختمان‌ها در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از نظر سازه ای مطابق با ضوابط و اصول و مباحث مرتبط ساخته شده و این موارد رعایت می شود اما از نظر رعایت استاندارد آسانسور و راه اضطراری دوم، درز انقطاع و پیشروی و طبقات از طرف سازنده نقض شده و سازمان هم توان اجرایی این موضوع را نداشته و نمی تواند ساماندهی این موضوع را انجام دهد.

 

فارس: با توجه به زلزله‌های چند روز اخیر آیا ساختمان های شهری و روستایی آذربایجان‌غربی استحکام کافی را در برابر زلزله های نسبتا بزرگ دارند؟

دیلمقانی: باتوجه به زلزله ‌های اخیر در شهر سلماس و خوی و ارومیه به طور کامل مشهود است که استان در بحث زلزله خیز بودن پیشرو است و شرایط لرزه خیزی زیادی دارد و بایستی به این موضوع اهمیت جدی داده شود. 

با توجه به شرایط ساختمان ها به طور کامل مشخص است که از نظرسازه ای دچار مشکل هستیم و این وضعیت در روستاها حاد بوده و ساخت و ساز در روستاها به طورغیر مهندسی انجام می‌شود و خسارت و خرابی‌ها درمناطق روستایی بیشتر بوده است و شهرسلماس لرزه خیزی بسیاری دارد و آبستن وقوع زمین لرزه شدیدی است قابل ذکر است که کل پرونده های قابل صدور به نظام مهندسی ارجاع شده شهر سلماس ۵۵ پرونده بوده در حالی که بیش از ۵۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده است و این امر نشان از این دارد که عزم جدی و برنامه ریزی برای این امر وجود ندارد و باید توجه ویژه‌ای نسبت به وضعیت موجود به وجود آید.

فارس: سلام یکی از شهرهایی است که یشترین میزان ساخت و ساز غیرمجاز را دارد چه دلایلی برای عدم صدور پروانه در شهرسلماس وجود دارد که مردم رغبتی برای دریافت پروانه ندارند؟

دیلمقانی:دلایلی توجیح ناپذیری در این امر وجود دارد که باعث می‌شود شدت آسیب‌ها دربلایای طبیعی بیشترباشد واحساس می‌شود بایستی مسوولین و سازنده‌های نسبت به ساخت و ساز اصولی اهتمام بیشتری داشته باشند.

فارس: باتوجه به نمای اماکن در هسته مرکزی شهر ارومیه، زیبایی خاصی در شهر وجود ندارد نظر و دیدگاهتان را در این زمینه بفرمایید؟

دیلمقانی: ساماندهی نما و منظر شهری بر عهده شهرداری است و نمای شهر بایستی با توجه به فرهنگ مردم، بافت و شرایط اقلیمی شهر و متناسب با نیاز و خواسته شهروندان باشد و حالت روانی و اجتماعی بحث نما و منظر شهر را ساماندهی دهد که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی در شهر ارومیه رخ نداده است.

فارس: تا کنون سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان تاثیرگذار و طراح، اقداماتی برای الگودهی در معماری شهری و سبک ایرانی اسلامی در شهرهای مختلف استان ارائه کرده است؟

دیلمقانی: قابل ذکر است که کمیته های مشترکی در این خصوص با سازمان نظام مهندسی و شهرداری تشکیل شده اما در حد حرف باقی مانده و اقدامات خاصی در این زمینه انجام نشده است اما سازمان نظام مهندسی می‌تواند از توان انسانی برای ساماندهی نما ومنظراستفاده کند اما عزم جدی و کافی برای این موضوع وجود ندارد و باید در مجموعه‌ها احساس نیازایجاد شود و فرهنگ سازی در این امر به وجود آید.

فارس: با توجه به اقدامات انجام شده در مساکن مهر نارضایتی هایی از نظر ایمنی واحدها وجود دارد که رفع این مشکل در سنوات بعدی از جمله مسکن ملی می تواند موثر باشد، آیا در طرح اقدام ملی مسکن سازمان نظام مهندسی نظارتی خواهد داشت؟

دیلمقانی: طی بررسی‌های انجام شده با مدیر کل راه وشهرسازی و وزیر راه و شهرسازی کشور نگرش مثبتی در این زمینه به سازمان نظام مهندسی دارند که از تمام توان سازمان نظام مهندسی استفاده شود و از ابتدا نیروهای انسانی و فنی نظام مهندسی حضورداشته باشد تا مانند مساکن مهر دچار مشکل نشود و سازمان نظام مهندسی تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف اقدام ملی از لحاظ نیروی انسانی و فنی به کار خواهد برد.

فارس: از مهمترین اقدامات و برنامه های آینده سازمان نظام مهندسی برایمان بفرمایید.

دیلمقانی : هییت نظام مهندسی استان عزم جدی برای استقرارنظام جامع الکترونیک سازمان نظام مهندسی در ساختمان استان را دارد و هم اکنون در حال انتشاراسناد مناقصه هستیم ودر تلاش هستیم سال آینده با پیمانکار مربوطه قرارداد بسته شود و با واگذاری کار به پیمانکار، فاز به فاز، کار را پیش ببرد.

فارس : از طرح استقرار نظام جامع الکترونیک سازمان نظام مهندسی و فواید آن برایمان بفرمایید.

دیلمقانی: اجرای طرح استقرار نظام جامع الکترونیک سازمان نظام مهندسی باعث افزایش سرعت خدمات و افزایش شفافیت در خدمات و کاهش هزینه های استفاده ازکاغذ، حذف بروکراسی اداری و حذف برخی رانت ها خواهد شد و ارائه خدمات به راحتی انجام و شهروندان بدون مراجعه به سازمان می توانند به طور آنلاین مراحل پروژه خود را رصد کنند.

فارس : منظور از شناسنامه فنی ملکی چیست و از نقش این مهم در ساخت و سازها برایمان بفرمایید.

دیلمقانی : یکی از مدارک شناسایی وضعیت ساختمان، شناسنامه‌ فنی و ملکی است داشتن آن برای هر ساختمان ضروری است که اطلاعات فنی و مشخصات ملکی ساختمان در آن به ثبت رسیده است.

تمام ساختمان‌هایی که به طور قانونی ساخته شده باشند و عملیات ساخت و ساز آن‌ها زیر نظر مراجع رسمی ‌انجام شده باشد و استانداردهای فنی ساختمان را رعایت کرده باشند باید این سند را داشته باشند.

این سند به صورت مجموعه برگه‌های صحافی شده‌ای است که در قالب یک دفترچه اطلاعات از سوی وزارت مسکن و شهرسازی طراحی و چاپ شده است.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در هنگام خرید و فروش ملک در کنار سایر اطلاعات و اسناد مربوط به ملک باید به خریدار تحویل داده شود این سند ساختمان اطلاعات کاملی را نسبت به ویژگی‌های فنی و نوع ساخت ساختمان ارائه می‌دهد.

برای مثال در این شناسنامه شیوه‌ی اسکلت‌بندی ساختمان آورده شده و همچنین آیین نامه‌های مورد استناد در ساخت و ساز نیز مشخص گردیده است.

بر این اساس می‌توان پس از گذشت مدتی از عمر ساختمان، درباره‌ی آن تصمیمات معینی گرفت مثل اینکه آیا ساختمان نیاز به مقاوم‌سازی دارد یا خیر؟ آیا مصالح بکار رفته در ساخت و ساز، در شرایط فعلی ایمن هستند یا خیر؟ از آنجایی که املاک برحسب ضوابط ساخت و ساز و درجه‌ی ایمنی می‌توانند مورد کاربری‌های مختلف قرار بگیرند، با توجه به این سند ساختمان می‌توان استفاده از ساختمان را برای کاربری‌های مختلف ارزیابی کرد.

رقیه وکیلی
انتهای پیام/
 

برچسب ها

نوشته‌های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن