75مرکز تشخیص زودرس سرطان در کشور / وضعیت دسترسی به داروهای سرطان | وب سایت بنیتو

۷۵مرکز تشخیص زودرس سرطان در کشور / وضعیت دسترسی به داروهای سرطان

رئیس اداره کنترل سرطان وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت نقش مراکز تشخیص زودرس سرطان در کشور، در عین حال درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی مراکز تشخیص زودرس سرطان و همچنین وضعیت داروهای سرطان توضیح داد.

منبع: ایسنا