مرکزی

آشنایی با استان مرکزی

آشنایی با استان مرکزی استان مرکزی تقریباُ در مرکز ایران قرار دارد. این استان از شمال به استان های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استانهای لرستان... ادامه مطلب »