سرلشکر سلیمانی خطاب به ترامپ: سپاه قدس حریف شماست

قاسم سلیمانی
benyamin مرداد ۴, ۱۳۹۷

سرلشکر سلیمانی خطاب به ترامپ: ایران نمی خواهد، خودم خریف تو هستم، ما حریف تو هستیم اقای ترامپ، سپاه قدس […]

ادامه مطلب