ایلام
آشنایی با استان ایلام

آشنا شدن با استان ایلام

استان ایلام با ۱۹۰۸۶ کیلومتر مربع، حدود ۱.۴ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. استان ایلام در غرب دامنه سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است. استان ایلام از جنوب با استان... ادامه مطلب »