آذربایجان غربی
آشنایی با استان آذربایجان غربی

آشنایی با استان آذربایجان غربی

درباره استان آذربایجان غربی استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار دارد و از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق، از شرق به استان... ادامه مطلب »