سرگرمی
نظر اسلام در باره خود ارضایی جنسی چیست؟

نظر اسلام در باره خود ارضایی جنسی چیست؟

نظر اسلام در باره خود ارضایی جنسی چیست؟ اگر در قرآن مطلبی در این باره هست لطفا نام سوره و آیه را ذکر کنید. پاسخ اجمالی استمناء عملی زیان بار، مذموم و... ادامه مطلب »