به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛ رئیس FATF در شرق آسیا به‌دنبال اقناع کشورها برای تحریم ایران بوده است

به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛ رئیس FATF در شرق آسیا به‌دنبال اقناع کشورها برای تحریم ایران بوده است
mohammad مرداد ۲۸, ۱۳۹۷

رئیس نهادی که ادعا می‌شود تبعیت از راهبردهای آن باعث رفع تحریم شبکه بانکی ایران می‌شود، برای هشدار در خصوص […]

ادامه مطلب