الجزیره: مبلغ منتقد ولی‌عهد سعودی زیر شکنجه کشته شد
الجزیره: مبلغ منتقد ولی‌عهد سعودی زیر شکنجه کشته شد

الجزیره: مبلغ منتقد ولی‌عهد سعودی زیر شکنجه کشته شد

یکی از مبلغان عربستان سعودی که به دلیل انتقاد از ولی‌عهد این کشور به زندان افتاده بود، زیر شکنجه کشته شده است. ادامه مطلب »