امام هشتم

آشنایی با استان خراسان رضوی

آشنایی با استان خراسان رضوی استان خراسان با مساحتی معادل ۳۱۳۳۳۵ کیلومتر مربع، که در حدود یک پنجم مساحت ایران را تشکیل می‌داد، وسیع ترین استان کشور بود. این استان با مصوبه... ادامه مطلب »