امثال پهلبد
داریوش اسد‌زاده در گفت و گویی مطرح کرد امثال پهلبد، شوهران صوری بودند

داریوش اسد‌زاده در گفت و گویی مطرح کرد امثال پهلبد، شوهران صوری بودند

در روزهای گذشته مهرداد پهلبد، همسر شمس پهلوی، بر اثر کهولت در خارج از کشور درگذشت. این مناسبت بهانه‌ای شد تا کارنامه او بازخوانی شود و آشنایان درباره پیشه و پیشینه وی،... ادامه مطلب »