امضا شد
پایان 21 سال گفت‌وگو

پایان ۲۱ سال گفت‌وگو

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز پس از ۲۱ سال گفت‌وگو و بدون مباحث تحدید حدود بستر و زیربستر و تعیین خطوط مرزی در آکتائوی... ادامه مطلب »