امنیت در اقتصاد
سردارحسین رحیمی

اجازه نمی‌دهیم کسی با قاچاق کالا و ارز چرخه اقتصاد کشور را متوقف کند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه امنیت یکی از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین موضوعاتی است که زندگی انسان در سایه آن می تواند جریان داشته باشد و این مهم... ادامه مطلب »