انتقال راکیتیچ
مارکا: انتقال راکیتیچ فقط در گرو پرداخت 125 میلیون یورو

مارکا: انتقال راکیتیچ فقط در گرو پرداخت ۱۲۵ میلیون یورو

ستاره کروات بارسلونا فقط در صورتی که بند ذکرشده در قراردادش اجرایی شود، امکان انتقال به تیمی دیگر را دارد. ادامه مطلب »