انرژی هسته ای
فواید انرژی هسته ای برای ایران

فناوری هسته‌ای می توانست بخشی از راه‌حل بحران آب در ایران باشد؟

آب آشامیدنی یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم برای زندگی برمبنای توسعه پایدار است اما باید توجه داشت که منابع آب شیرین بسیار محدود هستند. درواقع از کل آب موجود در کره زمین... ادامه مطلب »