انور قرقاش
دخالت مجدد «انور قرقاش» در امور داخلی ایران!

دخالت مجدد «انور قرقاش» در امور داخلی ایران!

در ادامه دخالت های آشکار انور قرقاش مقام اماراتی در امور داخلی ایران، وی مدعی شده است که ایران دچار بحرانی داخلی است. «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات با... ادامه مطلب »