انوشیروان محسنی‌بندپی
انوشیروان محسنی‌بندپی

۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند

انوشیروان محسنی‌بندپی گفت: تغییرات اجتماعی در جوامع هر روز بر سلامت آحاد جامعه تأثیر می‌گذارد و صنعتی شدن زندگی، کم شدن گفت‌وگو در خانواده‌ها تغییرات اقلیمی و آب و هوایی شرایط جدیدی... ادامه مطلب »