اولین پیوند بینی در تاریخ جهان!
اولین پیوند بینی در تاریخ جهان!

اولین پیوند بینی در تاریخ جهان!

انسان در طول حیاتش با خطرات گوناگونی روبرو می شود و بعضا پیش می آید که گوش، انگشت یا حتی بینی خود را به خاطر این حوادث از دست می دهد. برخی... ادامه مطلب »