اگر دادگاه CAS رای سوپرجام را تغییر داد، نوش جان استقلالی‌ها!

اگر دادگاه CAS رای سوپرجام را تغییر داد، نوش جان استقلالی‌ها!

اگر دادگاه CAS رای سوپرجام را تغییر داد، نوش جان استقلالی‌ها! عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال گفت: ما حکم سوپرجام را داده ایم و اگر دادگاه CAS رای پرونده را تغییر داد،... ادامه مطلب »