اگر شماهم گاهی اوقات درد کلیه با کمر را اشتباه میگیرید این مطلب را بخوانید.

اگر شماهم گاهی اوقات درد کلیه با کمر را اشتباه میگیرید این مطلب را بخوانید.

یکی از شایع ترین علل دردهای کمری گرفتگی عضلات کمری است که عمدتا در ناحیه چپ کمری ایجاد شده، شروع درد از ناحیه زیر دنده ها بوده و احساس تیرکشنده ای در... ادامه مطلب »