ایده ایجاد سیستم مالی مستقل
ایده ایجاد سیستم مالی مستقل برای مقابله با تحریم‌های ایران ممکن است؟

ایده ایجاد سیستم مالی مستقل برای مقابله با تحریم‌های ایران ممکن است؟

آیا تحقق ایده ایجاد یک سیستم مالی مستقل اروپایی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران که اخیرا از طرف وزیر امور خارجه آلمان مطرح شده است امکان پذیر است؟ ادامه مطلب »