ایران در خزر
توضیحات بعیدی‌نژاد درباره سهم ایران در خزر

توضیحات بعیدی‌نژاد درباره سهم ایران در خزر

سفیر ایران در لندن گفت که در اسناد حقوقی مصوب بین ایران و شوروی سابق اصلا توافقی نسبت به تقسیم ۵۰ درصدی دریای خزر به عمل نیامده است. ادامه مطلب »