ایران چگونه حفاظت می شود؟
اشراف اطلاعاتی ایران در خلیج‌فارس آسمان جنوب ایران چگونه حفاظت می شود؟

اشراف اطلاعاتی ایران در خلیج‌فارس آسمان جنوب ایران چگونه حفاظت می شود؟

فرمانده پدافند هوایی جنوب می‌گوید: «اگر دشمن قصد حمله به ما را داشته باشد، باید از پایگاه‌هایش در کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کند که این پایگاه‌ها در دسترس ما هستند و... ادامه مطلب »