بازدید وزیر دفاع سوریه از مناطق جنوبی
بازدید وزیر دفاع سوریه از مناطق جنوبی به دستور بشار اسد

بازدید وزیر دفاع سوریه از مناطق جنوبی به دستور بشار اسد

وزیر دفاع سوریه امروز به دستور رئیس جمهور این کشور از برخی از مراکز نظامی در جنوب این کشور بازدید کرده است. ادامه مطلب »