بازنشستگان
پای ترکان به متروی تهران باز نشد/ اعضای شورای شهرتهران به ورود بازنشستگان به مجمع مترو رای ندادند

پای ترکان به متروی تهران باز نشد/ اعضای شورای شهرتهران به ورود بازنشستگان به مجمع مترو رای ندادند

در هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران، اعضای شورا رای به حضور ترکان و شافعی به مجمع عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران ندادند. ادامه مطلب »
موافقت کلی شورای نگهبان با اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان

موافقت کلی شورای نگهبان با اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان

اعضای شورای نگهبان با کلیت طرح اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند. ادامه مطلب »