بازگشت تا تحقق همه اهداف ادامه خواهد یافت
حماس: راهپیمایی‌های بازگشت تا تحقق همه اهداف ادامه خواهد یافت

حماس: راهپیمایی‌های بازگشت تا تحقق همه اهداف ادامه خواهد یافت

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بر ادامه راهپیمایی‌های بازگشت تا تحقق همه اهداف مدنظر به ویژه شکستن محاصره نوار غزه تاکید کرد. ادامه مطلب »