بازگشت نقطه ثقل اقتصاد جهان به غرب
سیاست ۴گانه آمریکا برای بازگشت نقطه ثقل اقتصاد جهان به غرب/هدف آمریکا از افزایش نرخ دلار در ایران چیست؟

سیاست ۴گانه آمریکا برای بازگشت نقطه ثقل اقتصاد جهان به غرب/هدف آمریکا از افزایش نرخ دلار در ایران چیست؟

ادیب به تشریح سیاست چهارگانه آمریکا اعم از مهار چین، بی‌ثبات کردن اروپا، خروج از خاورمیانه و تضعیف اقتصاد کشورهای نفتی پرداخت. ، محمدحسین ادیب که پژوهشگر ریسک است معتقد است مرکز... ادامه مطلب »