بازیکن تیمش در چین!
مهدی قائدی

خوشحالی شفر از عملکرد بازیکن تیمش در چین!

سرمربی آلمانی تیم استقلال از عملکرد بازیکن تیمش در تیم امید ابراز رضایت کرد. ادامه مطلب »