بازی‌ها لیگ با حضور پرشور تماشاگران و با امنیت و آرامش کامل برگزار شود