باغبان باشی
باغبان باشی/ چه طور ساکولنت و کاکتوس‌مان را از پوسیده شدن نجات دهیم؟

باغبان باشی/ چه طور ساکولنت و کاکتوس‌مان را از پوسیده شدن نجات دهیم؟

فوت و فن/ کاکتوس یکی از سرسخت‌ترین گیاهانی است که می‌توان پرورش داد اما گاهی حتی این گیاه سرسخت هم دچار آفت و بیماری‌ می‌شود. یکی از معمول‌ترین این بیماری‌ها هم پوسیدگی... ادامه مطلب »