با ابتکار امام جمعه تبریز
با ابتکار امام جمعه تبریز؛ دیدار عمومی مدیران آذربایجان شرقی با مردم در حاشیه نمازجمعه

با ابتکار امام جمعه تبریز؛ دیدار عمومی مدیران آذربایجان شرقی با مردم در حاشیه نمازجمعه

با ابتکار امام جمعه تبریز و همزمان با هفته دولت مدیران آذربایجان شرقی با مردم در حاشیه نماز جمعه دیدار کرده و به برطرف کردن مشکلات آنان پرداختند. ادامه مطلب »