با اشاره به کودتا علیه مصدق ظریف
با اشاره به کودتا علیه مصدق ظریف: آمریکا دیگر نخواهد توانست ایران را تحت سلطه درآورد

با اشاره به کودتا علیه مصدق ظریف: آمریکا دیگر نخواهد توانست ایران را تحت سلطه درآورد

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به کودتای تحت حمایت آمریکا علیه دولت «محمد مصدق»، نوشت واشنگتن امروز هم به دنبال تحت سلطه درآوردن ایران است، اما به این هدف نخواهد رسید. ادامه مطلب »