با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند
خطیب نماز جمعه سمنان: مماشات با تروریست‌های اقتصادی جایز نیست/ قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند

خطیب نماز جمعه سمنان: مماشات با تروریست‌های اقتصادی جایز نیست/ قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند

خطیب نماز جمعه سمنان گفت: مماشات با تروریست‌های اقتصادی جایز نیست و قوه قضاییه باید با مفسدان اقتصادی در هر پست و مقامی قاطعانه برخورد کند. ادامه مطلب »