با ۱+۴ رضایت کامل نداریم
قاسمی در نشست هفتگی با خبرنگاران از سرعت روند کار با ۱+۴ رضایت کامل نداریم

قاسمی در نشست هفتگی با خبرنگاران از سرعت روند کار با ۱+۴ رضایت کامل نداریم

سخنگوی وزارت خارجه درباره روند گفت‌وگوها با طرف‌های باقیمانده در توافق هسته‌ای ایران (برجام) تأکید کرد ایران از سرعت روند کار با ۱+۴ رضایت کامل ندارد. ادامه مطلب »