ببرهای آسمان با قلب ایرانی و چشم دیجیتال
گزارش از جدیدترین دستاورد هوایی صنایع دفاعی ببرهای آسمان با قلب ایرانی و چشم دیجیتال+تصاویر

گزارش از جدیدترین دستاورد هوایی صنایع دفاعی ببرهای آسمان با قلب ایرانی و چشم دیجیتال+تصاویر

جدیدترین دستاورد هوایی کشورمان با حضور رئیس‌جمهور در آستانه ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی رونمایی شد. ادامه مطلب »