بحث درصد و تقسیم خزر
صابر: در هیچ سندی بین ایران و روسیه بحث درصد و تقسیم خزر ذکر نشده/مذاکرات با مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده

صابر: در هیچ سندی بین ایران و روسیه بحث درصد و تقسیم خزر ذکر نشده/مذاکرات با مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده

رئیس دبیرخانه دریای خزر تصریح کرد که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و هیچ سندی بین ایران و شوروی و یا روسیه بحث درصد و تقسیم خزر ذکر نشده و مواردی که... ادامه مطلب »