براندازی در ایران
اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره براندازی در ایران

اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره براندازی در ایران

رئیس جمهور آمریکا درباره سیاست دولتش در قبال ایران، مدعی تغییر شرایط تهران شده و با اظهاراتش سیاست براندازی حکومت در ایران را تایید کرد. اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره براندازی در ایران... ادامه مطلب »