برای مذاکره با آمریکا
دولت در هفته‌ای که گذشت؛ آمادگی«روحانی»برای مذاکره با آمریکا/ ماجرای نامه‌ای تهدیدآمیز!

دولت در هفته‌ای که گذشت؛ آمادگی«روحانی»برای مذاکره با آمریکا/ ماجرای نامه‌ای تهدیدآمیز!

حوزه دولت در هفته‌ای که گذشت، شاهد اخبار گوناگونی بود که در این میان گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس‌جمهور با مردم را می‌توان مهمترین اتفاق در این هفته برشمرد. ادامه مطلب »