برجام2
محمد جواد ظریف

منتظر تصمیم نظام درباره بسته پیشنهادی اروپا هستیم/مذاکرات ادامه دارد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت و گو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی، درباره آخرین تصمیمات برای بسته پیشنهادی اروپا به ایران اظهار کرد: هر زمان نظام به جمع... ادامه مطلب »