برچسب ها: حریق ، آتش سوزی ، قزوین ، شهر صنعتی ، لیا
آتش سوزی گسترده در قزوین شهر صنعتی لیا در استان قزوین دچار حریق گسترده شده است.

آتش سوزی گسترده در قزوین شهر صنعتی لیا در استان قزوین دچار حریق گسترده شده است.

وسعت آتش‌سوزی به حدی است که در نقاط مختلف قزوین قابل مشاهده است. ادامه مطلب »