برچسب ها: روستای اشن ، عسل
روستای کوچک اما پر از شهد و عسل

روستای کوچک اما پر از شهد و عسل

روستای کوچک اما پر از شهد و عسل روستای کوچک اِشن در استان اصفهان ۴۰ درصد از صنعت زنبورداری استان را به خود اختصاص داده است. ادامه مطلب »