بر اساس نتایج یک نظرسنجی
بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛ مردم روسیه، آمریکایی‌ها را مداخله‌گر می‌دانند

بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛ مردم روسیه، آمریکایی‌ها را مداخله‌گر می‌دانند

طبق نتایج یک نظرسنجی، اکثریت مردم روسیه معتقدند آمریکا در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کند. ادامه مطلب »