بهداشتی

عوارض تنفس از راه دهان و خوابیدن با دهان باز روی چهره کودک

چگونگی تنفس دهانی بر ساختار چهره کودک و همچنین بر تنفسش در زندگی تاثیر می گذارد ؟این بخشی از طبیعی زندگی است که اکثر مردم به آن فکر هم نمی کنند مثلا... ادامه مطلب »