تعداد فقرای آمریکا
آمریکا

۶۳ درصد آمریکایی ها برای هزینه های اضطراری پول کافی ندارند

جامعه ما نباید تا حالا دچار فروپاشی می شد؟ دلیلش را می دانید؟ هیچ جامعه ای با وجود این سطح از نابرابری نمی توانست به حیات خود ادامه دهد. شصت و سه... ادامه مطلب »