توت فرنگی

توت فرنگی دشمن التهاب روده

مطالعه جدید نشان می دهد توت فرنگی به شکل میوه یا عصاره می تواند برای سلامت روده ها مفید باشد. ادامه مطلب »